Overstappen

 

Denkt u erover om over te stappen van een andere basisschool binnen de gemeente Amersfoort, dan is dit mogelijk na de zomervakantie. Aanmelden voor een overstap geeft geen automatische garantie op plaatsing. Er wordt per situatie een besluit genomen of wij kunnen plaatsen. Wij zullen tijden het overstapproces in overleg met u zorgvuldig afwegen of wij op dit moment de beste keus zijn voor uw kind(eren). Mocht dit naar ons idee niet zo zijn, dan zullen wij u adviseren over meer geschikte mogelijkheden.

Tijdens het lopende schooljaar overstappen is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Dit is een afspraak tussen alle basisscholen binnen de gemeente Amersfoort. Neemt u in dit geval eerst contact op met uw huidige school om uw wens tot overstappen kenbaar te maken.

Onze overstap procedure ziet er als volgt uit:

  1. Gezien de bijzondere aard van ons onderwijs, verzoeken we u een inloopochtend of informatieavond te bezoeken. U kunt in onze agenda op de website vinden wanneer deze plaatsvinden.
  2. Als u n.a.v. van deze informatie de overstap in gang wilt zetten, maakt u een afspraak met één van de intern begeleiders voor een kennismakingsgesprek. Mits er daadwerkelijk plaats beschikbaar is in de beoogde klas. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@vrijeschoolamersfoort.nl. Wij nemen dan contact met u op. Naast een wederzijdse kennismaking, is dit gesprek bedoeld om inzicht te krijgen in de beweegredenen en de achtergronden van de voorgenomen schoolwisseling.
  3. Met uw medeweten neemt de Intern Begeleider contact op met de huidige school om ook hun visie op de ontwikkeling van uw kind(eren) te horen.
  4. Mogelijk vindt er een observatie, door de Intern Begeleider of klassenleerkracht, plaats op de huidige school.
  5. Op basis van de informatie die wij krijgen van ouders, de huidige school en eventueel een observatie, nemen wij een besluit. Wij zullen het besluit met een toelichting met u delen.

Natuurlijk kunt u van uw kant tot het inzicht komen dat u toch niet voor de Vrije School wilt kiezen. U kunt op elk moment in de bovenstaande procedure bij ons aangeven.

Aanvragen voor zij-instroom nemen wij in behandeling van september t/m mei. Aanvragen na de maand mei, kunnen wij voor het daarop volgende schooljaar niet meer in behandeling nemen. Op grond van alle relevante informatie beslist de directeur in samenspraak met de intern begeleider of de school het kind kan toelaten en indien nodig de juiste onderwijsondersteuning kan bieden of op zoek gaat naar een andere, passende school. In het laatste geval geeft de Intern Begeleider op basis van dit onderzoek een advies aan ouders.

Welke klassen hebben er eventueel nog plek in schooljaar 2024-2025? (21-05-2024)

Kleuters: er is geen mogelijkheid voor zij-instroom

Klassen 1: er is geen mogelijkheid voor zij-instroom

Klassen 2: er is wel mogelijkheid voor zij-instroom

Klassen 3: er is geen mogelijkheid voor zij-instroom

Klassen 4: er is wel mogelijkheid voor zij-instroom

Klassen 5: er is geen mogelijkheid voor zij-instroom

Klassen 6: er is wel mogelijkheid voor zij-instroom

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’