Medenzeggenschapsraad

Vrije School Amersfoort heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin leraren en ouders zitting hebben. Het is een belangrijke schakel tussen ouders, personeel, directie en bestuur. De MR heeft verschillende rechten en plichten ten aanzien van het beleid en veranderingen op school. Tevens vertegenwoordigt de MR de ouders en het personeel bij het gesprek met de directeur en het bestuur over de beleidsontwikkelingen van de school. De MR werkt op basis van een MR-statuut en vergadert één keer per maand.

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’