Ouderbijdrage

Het vrijeschoolonderwijs volgt niet zomaar de reguliere onderwijsprogrammering, maar geeft het onderwijs vorm vanuit de eigen visie. Daardoor komen bepaalde onderwijszaken niet, of slechts gedeeltelijk, in aanmerking voor overheidssubsidies. De school vraag aan u een ouderbijdrage. Met deze bijdrage organiseren wij extra activiteiten en specifiek vrijeschool gerelateerde onderwijszaken.

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • vakleerkrachten (euritmie, remedial teaching (RT), fluitenbouw, handwerken, tuinbouw);
 • voldoende en extra ondersteuning in de klas;
 • muzikale begeleiding bij euritmie en koorzang;
 • schoolreisjes en excursies;
 • jaarfeesten;
 • het gebruik van natuurlijke materialen in de klaslokalen en de lessen;
 • biologische ingrediënten voor het bakken in de kleuterafdeling;
 • milieuvriendelijk onderhoud van schoolgebouw en terrein.

 

We gebruiken de ouderbijdrage voor kosten die we maken in categorie 4 van schoolkosten zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gedefinieerd. Dit kunt u hier nalezen. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het onderwijs in Nederland is immers gratis. We benadrukken de vrijwilligheid, omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, ongeacht de financiële middelen van hun ouders. Onze leerlingen zullen nooit worden uitgesloten van de extra’s die wij met de ouderbijdrage kunnen realiseren. Uiteraard is een hogere bijdrage, als u die makkelijk kunt missen, ook van harte welkom. Wij zullen die zeker goed besteden aan mooie activiteiten voor de kinderen en ons hierover in ons jaarverslag verantwoorden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

De ouderbijdrage op jaarbasis per gezin is:

 • 1 kind € 400,-
 • 2 kinderen €740,-
 • 3 kinderen of meer € 1.035,-
Start uw kind later in het schooljaar dan betaalt u de ouderbijdrage naar rato.

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’