Verlofaanvraag

Het is voor leerlingen in principe niet mogelijk om, buiten de vastgestelde schoolvakanties, feest- en studiedagen, extra vrije dagen op te nemen. Dit geldt voor alle ingeschreven leerplichtige kinderen vanaf 5 jaar. De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden.
Voor meer informatie over bijzonder verzuim, verwijzen we naar onze schoolgids.

Formulier aanvraag buitengewoon verlof

Lees verder:

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’