Onderwijs

Waar komt het 'vrijeschool' vandaan?

Veel mensen denken dat de naam vrijeschool duidt op 'vrij onderwijs', waarbij leerlingen een vrije keuze in lesstof of een vrij dagprogramma hebben. Dat is niet het geval. Oorspronkelijk staat het woord 'vrij' in onze naamgeving op 'vrij van overheidsbemoeienis'. Dit is al lang niet meer het geval doordat de school afhankelijk is van overheidssubsidies en inspectie-eisen.

Echter om ons eigen leerplan te kunnen realiseren, hebben we wel een vrije ruimte nodig waarin de school en de leraar vorm kan geven aan het onderwijs waar wij voor staan, binnen de wettelijke kaders.

In het Nederlandse onderwijsbestel vallen de vrije scholen onder het Algemeen Bijzonder Onderwijs. In de praktijk betekent dit dat wij openstaan voor alle kinderen, ongeacht hun culturele- of levensbeschouwelijke achtergrond.

Op onze school worden veel feesten gevierd en verhalen en mythen van over de hele wereld verteld. Eerbied, verwondering en bewondering voor alles wat leeft, wordt door de leerkrachten aan de kinderen voorgeleefd.

Een uitgebreide beschrijving van ons onderwijs is te vinden in de schoolgids, die u hier kunt downloaden.

Op watisdevrijeschool.nl is een beschrijving van het onderwijs op de vrijescholen te vinden en kunt u meer informatie opvragen.

Via de zoekterm Waldorf education zijn op YouTube veel filmpjes te vinden die een beeld geven van het vrijeschoolonderwijs wereldwijd.

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’