Onze klassen

Onze school bestaat uit meerdere kleuterklassen (combigroep 1 en 2) en onderbouwklassen 1 tot en met 6 (groep 3 tot en met groep 8). In onze klassen zitten kinderen van dezelfde leeftijdsfase bij elkaar.

Het streven is dat de kinderen op school en in de klas een sociale eenheid vormen, waarin respect voor elkaar, een harmonische omgang en het met en van elkaar leren gestimuleerd wordt.

Ons onderwijsprogramma is opgebouwd rond thema's die aansluiten op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich op dat moment bevinden.

Voor een overzicht van het onderwijsprogramma verwijzen wij graag naar onze schoolgids.

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’