Euritmie

Wat is euritmie?

Euritmie is een bewegingskunst die we in de vrijeschool pedagogisch toepassen. Doel is dat het kind uiterlijk, maar ook innerlijk 'in beweging' komt. Klank en gebaar komen bij elkaar. Euritmie heeft een zekere verwantschap met dans. In de euritmie gaat het echter niet zozeer om het uitdrukken van gevoelens, maar om met gebaren zichtbaar te maken wat er klinkt in het gesproken woord en in de muziek. Euritmie laat (jonge) mensen op een levendiger manier omgaan met woord en muziek en het heeft een versterkende werking op het zielenleven.

Kleuters

Tijdens de euritmie les is er speciale aandacht voor het muzikaal-ritmische element. Onder leiding van een daarvoor speciaal opgeleide leerkracht, leren de kinderen taal en muziek door beweging en gebaar tot uitdrukking te brengen. Armen, benen, handen en voeten, alles doet mee. Het kind beleeft zichzelf tot in de hoekjes van zijn/haar lichaam.

Onderbouw

De manier waarop we euritmie beoefenen, stemmen we af op de vertelstof van de klas. In de eerste klas beelden we sprookjes uit, in de tweede klas fabels, in de derde klas ambachten.

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’