Organisatie

De Vrije School Amersfoort is een Stichting met een bestuur dat formeel eindverantwoordelijk is voor de school en de kwaliteit van het onderwijs.

Via een directiemandaat is de directeur van de school verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. De directeur heeft een grote mate van zelfstandigheid en bevoegdheid tot het uitvoeren van de taak binnen de kaders van de door het bestuur vastgestelde onderwijskundig beleid en de begroting.

De directeur wordt hierin ondersteund door coördinatoren en de adjunct van de school. Deze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de organisatie van de vervanging bij ziekte en voor de facilitaire zaken in en rond het schoolgebouw.

Het team van Vrije School Amersfoort

  • Directeur;
  • Adjunct directeur;
  • Intern Begeleiders (IB)
  • Remedial Teacher (RT)
  • Klassenleerkrachten
  • Vakleerkrachten (handwerken, euritmie, gym, tuinbouw, koorzang, fluitenbouw, volksdansen)
  • Officemanager
  • Onderwijsassistenten (ter ondersteuning van de leerkrachten)
  • Conciërges
  • Personeelsadviseur

Gedurende het schooljaar bieden wij stageplaatsen aan studenten van verschillende opleidingen. Tevens zijn er regelmatig vrijwilligers in de school actief.

Ouderparticipatie

Veel ouders voelen zich door hun kind verbonden aan de school als gemeenschap. Onze school kent een actieve inbreng van ouders (hulp bij viering jaarfeesten, klassenouders, onderhoud groene schoolplein, ondersteuning van de klassenleerkracht etc.).

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’