Julia

De bestuurlijke organisatie van de school

De Zeister Vrije School is een stichting. Onder deze stichting vallen officieel twee scholen: de school aan de Socrateslaan en de school aan de Burgemeester van Tuylllaan in Zeist. De vestiging aan de Bergweg is vooralsnog een dependance van de locatie van Tuylllaan. Samen met BSO De Bosplaats valt de Zeister Vrije School onder dezelfde bestuurder en Raad van Toezicht.

Op elk van de drie scholen is een schoolleider verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolbeleid en de dagelijkse leiding van de scholen. De schoolleiders worden ondersteund door een staffunctionaris voor personeelszaken, voor zorg (intern begeleider) en administratie. De bestuurder van de organisatie is Harry Gubbels.

De school heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin ouders en personeelsvertegenwoordigers plaats hebben.

Doelstelling van de Stichting De Zeister Vrije School

Het doel van de Stichting Zeister Vrije School is het oprichten en in stand houden van scholen waarin gewerkt wordt vanuit een visie op de ontplooiing van de mens, die is geworteld in de antroposofie zoals ontwikkeld door Rudolf Steiner. Daarbij wil zij een samenwerkingsvorm van alle betrokkenen tot stand brengen, die stoelt op de maatschappijvernieuwende impulsen, die in samenhang met de vrijeschoolpedagogie uit de antroposofie ontstaan.

Toelichting bij deze doelstelling

Het onderwijs wordt gegeven door leraren die de overtuiging hebben dat het onderwijs primair gericht moet zijn op het tot ontwikkeling brengen van de vermogens die de kinderen meebrengen. Zoals Rudolf Steiner het voor de eerste generatie Vrije School leraren verwoordde:

“Men dient niet te vragen: wat moet de mens weten en kunnen voor de bestaande sociale orde, maar: wat is in de mens in aanleg aanwezig en wat kan in hem ontwikkeld worden? Dan zal altijd datgene in die orde leven, wat de tot haar toetredende volledige mensen ervan maken; daarentegen zal niet van de opgroeiende generatie gemaakt worden wat de bestaande sociale organisatie er van wil maken.”

Samenstelling van het team

Aan elk van onze drie scholen zijn circa 30 medewerkers verbonden: kleuterleidsters, klassenleerkrachten, vakleerkrachten, een IB-er, onderwijsassistent(en) en/of leraarondersteuner, remedial teacher en conciërge of huismeester.

De klassenleerkrachten zijn verantwoordelijk voor hun eigen klas. Zij geven de meeste lessen in die klas. Daarnaast zijn er vakleerkrachten voor vaklessen als bijvoorbeeld gymnastiek, handwerken, handvaardig­heid en muziek. Ook hebben we een (helaas te beperkt) aantal vaste invalleerkrachten.

KvK

Het Kamer van Koophandelnummer van Stichting De Zeister Vrije School is 40476113.

Jaarverslag

Klik hier voor Zeister Vrije School jaarverslag 2021.

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’