Uitgangspunten antroposofisch mensbeeld

 • Mensen willen van betekenis zijn

 • In elk mens leeft de wil tot ontwikkeling

 • We hebben elk een eigen voorgeschiedenis en brengen onze eigen kwaliteiten en uitdagingen mee

 • Een holistisch, positief en ontwikkelingsgericht mensbeeld

 • De mens wil vanuit zijn eigenheid bijdragen aan het grotere geheel

 • De ontwikkeling van de mensheid gaat over een toenemend bewustzijn en een liefdevolle samenleving

 • Leven vanuit vertrouwen en de wijsheid van de gebeurtenissen

Missie

 • Vrije School Amersfoort staat voor kwalitatief goed vrijeschoolonderwijs. We zijn in verbinding met de leerlingen, met de ouders, met het team en met de andere vrijescholen binnen de stichting. Als onderdeel van de Stichting Ithaka kiezen we samen koers en behouden onze eigen identiteit. We ontwikkelen en borgen kennis en kwaliteit van ons onderwijs.

Visie

 • “Samenwerken als een spreeuwenzwerm”

dat is het beeld dat onze besturingsfilosofie weergeeft. We zetten ons in om een duurzame,  professionele leergemeenschap te vormen. Medewerkers voelen zich uitgedaagd om hedendaags vrijeschoolonderwijs te geven en te ontwikkelen in relatie met de wereld. Duurzaamheid, zelfontwikkeling, inclusie en wederkerigheid vinden we belangrijke thema’s. In ontmoetingen en dialoog delen en ontwikkelen we kennis en bepalen we koers.

We bevorderen kwaliteit van onderwijs geïnspireerd vanuit het antroposofisch mensbeeld en maken gebruik van wetenschappelijke inzichten. Wij werken met een open blik, ontvankelijke houding en warm hart.

Kernwaarden

 • Oprechtheid en verbinding

 • Aandachtige aanwezigheid

 • Eigenheid in gezamenlijkheid

 • Ruimte naast ordening

Terugblik vorige beleidsperiode

 • Blik naar binnen, continuïteit, onderwijskwaliteit

 • Maatschappelijke ontwikkelingen

 • Eigenheid in gezamenlijkheid

 • Digitalisering, professionalisering, arbeidsmarkt, natuur en medemens, politiek, diversiteit, onderwijsresultaten

Ambities

 • Ontwikkelcultuur

 • Onderwijskwaliteit

 • Goed vrijeschoolonderwijs

 • Wereldgericht

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’