Home

 

Vrije School Amersfoort (VSA) is een basisschool op antroposofische grondslag. Creativiteit, kunstzinnigheid, natuur, verbinding en beweging spelen een belangrijke rol. De Vrije School Amersfoort stelt zich ten doel haar leerlingen te ondersteunen zichzelf en hun talenten te ontwikkelen in verbinding met hun omgeving om zo tot vrije en liefhebbende mensen te groeien in de wereld van nu, in contact met de wereld van nu.Zij stelt zich daarbij de volgende doelen:

Aan het eind van de schoolperiode voldoet het kind minimaal aan de

kerndoelen van het onderwijs;

Gedurende de schoolperiode komt het kind in contact met zijn eigen

kwaliteiten in hoofd, hart en lijf en wordt het kind gestimuleerd deze

kwaliteiten verder te ontplooien;

Gedurende de schoolperiode leert het kind zich vrij te bewegen in het

sociale contact, in de context van de huidige samenleving

De school is gevestigd in de wijk Schuilenburg, een woonwijk uit de jaren zestig. Ze heeft een regionale functie. Het aantal medewerkers per 1 oktober 2013 is 30, waarvan een groot deel parttime.
Het aantal leerlingen per 1 oktober 2013 is 365, verdeeld over
5 kleuterklassen en 11 onderbouwklassen.

De verwachting is dat de school door gaat groeien naar een dubbelstromige onderbouw, met uiteindelijk 18 klassen in totaal.