Zij-instroom

 Overstappen van andere basisschool naar de Vrije School Amersfoort

Denkt u erover om over te stappen naar de Vrije School Amersfoort, dan is dit mogelijk na de zomervakantie. Aanmelden voor een overstap geeft geen automatische garantie op plaatsing. Er wordt per situatie een besluit genomen of wij kunnen plaatsen. Wij zullen tijdens het overstapproces in overleg met u zorgvuldig afwegen of wij op dit moment de beste schoolkeus zijn voor uw kind(eren). Hierbij kijken we naar de onderwijsbehoeften van uw kind en of wij daar als Vrije School Amersfoort op aan kunnen sluiten binnen de huidige klassensamenstelling. Mocht dit naar ons idee niet zo zijn, dan zullen we u adviseren over meer geschikte mogelijkheden.

Tijdens het lopende schooljaar is overstappen alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Dit is een afspraak tussen alle basisscholen binnen de gemeente Amersfoort. Neemt u in dit geval eerst contact op met uw huidige school om uw wens tot overstappen kenbaar te maken.

Onze overstap procedure ziet er als volgt uit:

1. Gezien de bijzondere aard van ons onderwijs, verzoeken we een inloopochtend of informatie avond te bezoeken. U kunt in onze agenda op de website vinden wanneer deze plaatsvinden.

2. Als u n.a.v. van deze informatie de overstap in gang wilt zetten, maakt u een afspraak met een van de intern begeleiders voor een kennismakingsgesprek. Mits er daadwerkelijk plaats beschikbaar is in de beoogde klas. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar info@vrijeschoolamersfoort.nl. Wij nemen dan contact met u op. Naast een wederzijdse kennismaking, is dit gesprek bedoeld om inzicht te krijgen in de beweegredenen en de achtergronden van de voorgenomen schoolwisseling.

3. Met uw medeweten neemt de intern begeleider contact op met de huidige school om ook hun visie op de ontwikkeling van uw kind(eren) te horen.

4. Mogelijk vindt er een observatie, door de intern begeleider of klassenleerkracht, plaats op de huidige school.

5. Op basis van de informatie die wij krijgen van ouders, de huidige school en eventueel een observatie, nemen wij een besluit of wij over kunnen gaan tot aanname. Wij zullen het besluit met een toelichting met u delen.

6. Wanneer er op basis van het leerlingaantal geen plek is in de betreffende klas, kunt u iedere eerste maandag van de maand bellen om te informeren of er een plekje is vrijgekomen, Wij werken niet met een wachtlijst.

Natuurlijk kunt u van uw kant tot het inzicht komen dat u toch niet voor de Vrije School Amersfoort wilt kiezen. U kunt dit op elk moment in de bovenstaande procedure bij ons aangeven.
Aanvragen voor zij instroom nemen wij in behandeling van september tot half mei. Aanvragen na de maand mei, kunnen wij voor het daarop volgende schooljaar niet meer in behandeling nemen.
Een overstap is mogelijk na de zomervakantie en niet gedurende het schooljaar.

Overstap door verhuizing

Na een verhuizing is het in principe het hele jaar door mogelijk om in te stromen. In geval van aanmelding op korte termijn, adviseren wij u wel om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. Niet in elke klas is per direct plek. Leerlingen die van een andere vrijeschool komen, krijgen bij een overstap door verhuizing voorrang. Verder wordt de procedure gehanteerd zoals beschreven staat bij ‘Overstappen van andere basisschool naar de Vrije School Amersfoort’.

Plekken op basis van leerlingaantallen (24-08-2023)

Plekken op basis van leerlingaantallen:

Jongste kleuters (groep 1) – vol, geen plek op basis van leerlingaantallen
Oudste kleuters (groep 2) – vol, geen plek op basis van leerlingaantallen

Klas 1 (groep 3) – plek op basis van leerlingaantallen
Klas 2 (groep 4) – vol, geen plek op basis van leerlingaantallen
Klas 3 (groep 5) – plek op basis van leerlingaantallen
Klas 4 (groep 6) – vol, geen plek op basis van leerlingaantallen
Klas 5 (groep 7) – plek op basis van leerlingaantallen
Klas 6 (groep 8) – plek op basis van leerlingaantallen

Vrije School Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met de administratie via info@vrijeschoolamersfoort.nl.

Onze school is dagelijks tussen 8:30 en 15:30 uur bereikbaar op 033 - 4727622, behalve op woensdag (tot 14:00 uur)

‘Worden wie je bent’